ZÁPIS DO MŠ PRO ROK 2013/2014

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PROBĚHNE 18.3.2013 OD 8:00-16:00 HODIN
 
K zápisu jsou registrovány děti věkově zralé, které dovrší k 1.9.2013  3 roky.
Mladší děti jen ve výjmečných případech, nebo k doplnění volné kapacity MŠ.
 
Zákonní zástupci předloží svůj doklad totožnosti a rodný list dítěte.
 
U zápisu není nutná účast dítěte.
 
Ředitelka stanoví v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. kritéria, kterými se řídí při rozhodování o přijetí dítěte. (viz. níže přiložený dokument)
 
Každé dítě dostane přiděleno registrační číslo.
Seznam přijatých dětí pod registračním číslem bude vyvěšen na budovách MŠ do 15 dnů od data zápisu.
Rodičům dle novely zákona 561/2004 Sb nebudou zasílána písemná rozhodnutí o přijetí.
 
Rozhodnutí o nepřijetí dítěte bude zasláno zákonným zástupcům nejpozději do 15 dnů od data zápisu.
 
 
Ċ
Školka Šenov,
17. 1. 2013 4:09
Comments