Zápis do mateřské školy pro rok 2013/201414

Zápis do mateřské školy proběhne  18.3.2013 od 8:00.16:00 hod.
Zápis bude probíhat na obou budovách MŠ.
 
U zápisu není nutná přítomnost dítěte.
 
K zápisu přistupují rodiče jednotlivě během celého dne, nezáleží na pořadí zapsaných dětí. Celkový zápis je zpracován až po ukončení zápisu všech dětí.
 
U zápisu jsou registrovány děti věkově zralé, které dovrší k 1.9.2013 věk 3- let.
Děti mladší jen ve výjimečných případech k doplnění kapacity MŠ.
 
Zákonní zástupci předloží u zápisu svůj doklad totožnosti a rodný list dítěte.
 
Ředitelka MŠ stanoví dle zákona č.561/2004 Sb. kritéria pro přijímání dětí, kterými se při zápisu řídí(viz. níže příloha).
 
Každé dítě dostane přiděleno registrační číso.
Seznam přijatých dětí bude vyvěšen pod registračním číslem na budovách MŠ nejpozději do 15 dnů od termínu zápisu. Zákonným zástupcům přijatých dětí  nebudou dle novely zákona z561/2004 Sb. zasílána písemná rozhodnutí o přijetí.
 
 
Zákonným zástupcům nepřijatých dětí bude zasláno rozhodnutí o nepřijetí poštou nejpozději 15dnů od data zápisu.
 
 
 
Comments