Projekt zdravá ABECEDA, aneb primární prevence rizikových projevů.
Naše mateřská škola získala finanční podporu  z Moravskoslezského kraje na projekt "Zdravá abeceda, aneb primární prevence rizikových projevů" .
Tento projekt bude realizován ve školním roce 2014/2015. 

Projekt je zaměřen na primární prevenci u dětí v mateřské škole a  formou Abecedy rozdělen do čtyř základních bloků:

1.      Závislosti

2.      Preventivní aktivity

3.      Pozor nebezpečné

4.      Intolerantní sklony

Každý z těchto bloků má ve svém obsahu zakomponovány názvy, z námi vytvořeného abecedního seznamu, kterými se v rámci primární prevence budeme zabývat.

1.      Závislosti: tento blok projektu byl realizován v MŠ od září do poloviny listopadu, do této části projektu spadají tato písmena:  A – alkohol, C – cigarety, D – drogy, F – frajeřina, G – gambling, L – léky, T – tabák. Děti ve všech třídách byli formou her, rozhovorů, pohádek a pracovních listů seznámeny s problematikou tohoto bloku. Každá třída vytvořila společnou práci či obrázek k tomuto tématu, který bude prezentován v rámci putovní výstavy městem Šenov.Cílem této části projektu, je naučit děti předcházet závislostem, mít svůj názor, umět říct ne a přemýšlet o následcích závislosti. 


           

2 . Preventivní aktivity: Tento blok byl realizován v naší MŠ od druhé poloviny listopadu do konce ledna 2015. Cílem tohoto bloku je budovat v dětech zájem o koníčky, sport, zdravý životní styl. S dětmi jsme cíleně sportovali, povídali si o různých druzích sportů a důvodech proč je pro nás sport prospěšný. S dětmi jsme probírali také téma zdraví - jak o své zdraví pečujeme, co je pro zdraví prospěšné a co ne. 

V tomto bloku jsou zařazena písmena:

S – sportování, H – hygiena, M – málo pohybu, Z – zdraví.

      

 3. Pozor nebezpečné: Tento blok je v MŠ realizován od konce ledna do poloviny dubna. V tomto bloku budou děti formou her, rozhovorů, příběhů, pohádek, seznámeny s možnými riziky a nástrahami, které na ně mohou číhat všude okolo. Jedná se zejména o bezpečné chování u silnice, jak správně reagovat v situacích kdy dítě osloví cizí osoba a chce ho někam pozvat, nalákat, dále vyvarovat se úrazům, přemýšlet nad příčinami svého chování a v neposlední řadě informovat děti o nebezpečí užití chemických přípravků do domácnosti, léků, alkoholu atd.

V tomto bloku jsou zařazena písmena:

 J – jedy, CH – chemické látky, L – léky, A – alkohol, B – Besip, U – úrazy, E – elektřina, K – kontakt s neznámou osobou, F – frajeřinaCílem tohoto bloku je předcházet rizikovému chování, vyhýbat se nástrahám, nebezpečím, ujasnit si své postoje k rizikovému chování. 

 4. Intolerantní sklony: Tento blok bude v MŠ realizován v druhé polovině dubna do konce června 2015. Děti si v tomto bloku ujasní vlastní hodnoty, posílí mezilidské vztahy, naučí se vnímat ostatní lidi s jejich odlišnostmi, povahovými, tělesnými, rasovými a kulturními.

Tento blok zahrnuje písmena – Š – šikana, N – násilí, V – vandalismus,  R - rasismus

Cílem tohoto bloku je uvědomit si, že každý člověk je jiný a je důležité každého respektovat.  

 
         
               Na konci celého projektu, bylo pro rodiče s dětmi připraveno zábavní odpoledne "Zdravá abeceda, aneb co o ni víme", kde děti plnily jednoduché úkoly týkající se této problematiky a rodiče mohli zjistit, jaký přehled mají jejich děti v této problematice. 
    

 

Comments