Projekt zaměřen na logopedickou prevenci, s názvem: "Rytíři řekni Ř"

                        


Naše MŠ uspěla s projektem "Rytíři řekni "Ř", který byl vyhlášen MŠMT, na podporu logopedické prevence pro předškolní vzdělávání v roce 2015. Ze získaných finančních prostředků, budou zakoupeny pomůcky, knihy, metodické materiály a hry pro děti, zaměřené na rozvoj správného řečového vývoje u dětí. O realizaci a aktivitách týkajících se projektu budete informováni na těchto stránkách i v prostorách MŠ. 

Seznámení se zakoupenými pomůckami z tohoto projektu, proběhlo na školní zahradě:

                           
                  
     

 


Comments