PROJEKT ,,DĚTSKÁ HŘIŠTĚ A ZAHRADY V MŠ ŠENOV V PŘÍRODNÍM STYLU,,

                


                  NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE SE PODAŘILO ZÍSKAT DOTACI
                     Z FONDU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ,PRIORITNÍ OSA 7
                  NA REALIZACI DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ V PŘÍRODNÍM STYLU


Díky této dotaci vznikne na zahradách obou mateřských škol více než čtyřicet nových prvků pro děti výhradně z akátového dřeva.
Dětem se tak velmi rozšíří možnosti pohybu a aktivit v přírodě, budou moci rozvíjet své schopnosti i znalosti přímo na zahradě, kde budou smět vykonávat za příznivého počasí téměř veškeré vzdělávací aktivity.
MŚ Lipová bude realizována na podzim2014 , MŠ Lapačka na jaře 2015(zde je nejprve nutno dořešit kanalizaci).
Věřím, že tato akce bude pro děti velkým přínosem a zkvalitněním okolí, ve kterém tráví hodně času a naším cílem je snažit se o to, aby jim u nás bylo co nejlépe :-)

Závěrem Vás žádám o schovívavost během prací a především o dbání na bezpečnost  vás a především vašich dětí. Budeme se snažit organizovat práce tak, aby se minimalizovaly prolémy (doprava, pohyb lidí atd.), přesto prosím dbejte pokynů a opatrnosti.
Věřím, že vše dobře dopadne   :-)  M. Michálková, ředitelka MŠ

Comments