MŠ Lipová‎ > ‎

INFORMACE K ZÁPISU PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/19

        
   SRDEČNĚ VÁS ZVEME K ZÁPISU DNE 10.5.2018 OD 8:00-16:00 HODIN NA BUDOVU MŠ LIPOVÁ PRO OBĚ MŠ.
   V TENTO DEN SI TAKÉ MŮŽETE PROHLÉDNOUT OBĚ NAŠE MATEŘSKÉ ŠKOLY :-)
    BLIŽŠÍ INFORMACE VIZ. NÍŽE.
                                                                                
                                                                                                       TĚŠÍME SE NA VÁS

                                                                        LEGISLATIVA

1. POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ:

Povinnost předškolního vzdělávání se vztahuje dle Školského zákona 561/2004 Sb. na děti, které od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku do zahájení povinné školní docházky. (Tedy i dítě s odkladem školní docházky).


2. VYMEZENÍ SPÁDOVÝCH MATEŘSKÝCH ŠKOL:

Dle Školského zákona 561/2004 Sb.,§ 34, odst. 1, jsou  vymezeny spádové oblasti také pro mateřské školy.
Pro občany s trvalým pobytem v Šenově je spádová mateřská škola- MŠ Šenov (obě pracoviště).

3.ZŮSTÁVÁ MOŽNOST ZAPSÁNÍ DÍTĚTE DO JINÉ MŠ:

Stále zůstává možnost zapsat dítě v jiné MŠ. Není povinností, ale dobrou vůlí,oznámit pak tuto skutečnost ve spádové MŠ.

4.ZVÝHODNĚNÍ DLE SPÁDOVÉ OBLASTI:

Kritéria pro zápis však vedle věku dítěte upřednostňují  také děti, které mají trvalý pobyt v místě spádové MŠ, tedy v Šenově.(Zásadní je trvalé bydliště dítěte, nikoliv zákonného zástupce).

 
5. ZMĚNA TERMÍNU ZÁPISU a MÍSTO ZÁPISU:

dle Školského zákona je již pevně stanoven termín zápisu do MŠ a to v období od 2.-16. května.


 
TERMÍN ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠENOV JE STANOVEN NA 10.5.2018od 8:00 do 16:00 hodin a to v budově
MŠ Lipová 861 (pro obě mateřské školy). O umístění dítěte rozhoduje ředitelka MŠ.

 
5.MOŽNOST INDIVIDUÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ:

Zákonní zástupci dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, mají dle Školského zákona 561/2004 Sb.,§34 b), možnost Individuálního vzdělávání dítěte. Bližší informace naleznete v příslušném zákoně a budou upřesněny při zápisu a ve školním řádu MŠ.

                            
                                     II. INFORMACE K ZÁPISU DO MŠ ŠENOV:

ZÁPIS DO MŠ ŠENOV PROBĚHNE DNE 10.5.2018 OD 8:00-16:00 HODIN V BUDOVĚ MŠ LIPOVÁ 861 A TO PRO OBĚ MŠ.
O UMÍSTĚNÍ DÍTĚTE ROZHODUJE ŘEDITELKA MŠ.
K ZÁPISU JE TŘEBA DONÉST:
- OBČANSKÝ PRŮKAZ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE DÍTĚTE
- RODNÝ LIST DÍTĚTE
- V PŘÍPADĚ PĚSTOUNŮ, ROZVODU, ČI JINÉHO SVĚŘENÍ DO PÉČE ROZHODNUTÍ SOUDU VČETNĚ NABYTÍ PRÁVNÍ MOCI
   ( KULATÉ RAZÍTKO)
- DOPORUČENÍ Z PORADENSKÝCH ZAŘÍZENÍ, POKUD JSOU UDĚLENA

DÁLE BUDE TŘEBA DOKUMENTŮ, KTERÉ JE MOŽNO STÁHNOUT Z WEBOVÝCH STRÁNEK MŠ VIZ. NÍŽE, ČI SI JE VYZVEDNOUT OD 1.5.2017 V BUDOVĚ MŠ ŠENOV, LIPOVÁ 861 A TO  VE VŠEDNÍCH DNECH OD 6:00-8:00 HODIN
V KANCELÁŘI ÚČETNÍ (VSTUP KRČEK BUDOVY- ŠKOLNÍ JÍDELNA):
- ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE
- LÉKAŘSKÉ POTVRZENÍ (V DOKUMENTU MUSÍ BÝT UVEDENO, ŽE JE DÍTĚ ŘÁDNĚ OČKOVÁNO!!!!)
- DOHODA ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ 
- EVIDENČNÍ LIST DÍTĚTE
 
 

ĉ
Školka Šenov,
18. 4. 2017 4:10
ĉ
Školka Šenov,
26. 3. 2018 2:54
ĉ
Školka Šenov,
26. 3. 2018 2:55
ĉ
Školka Šenov,
26. 3. 2018 3:01
ĉ
Školka Šenov,
26. 3. 2018 2:53
Comments