MŠ Lipová‎ > ‎

Spolupráce

Naše Mateřská škola spolupracuje:

- Pedagogicko-psychologická poradna kpt. Vajdy, Ostrava- Zábřeh, kontakt: 553 810 700

- Speciálně pedagogická poradna kpt. Vajdy, Ostrava- Zábřeh, kontakt: 596 768 131

- OSPOD Ostrava

- klinický Logoped: Mgr. Obtulovičová, tel. 596 813 387

- Dále spolupracujeme: Hasiči Šenov, Městská policie Šenov, ZŠ Šenov, Knihovna Šenov, 112 Ostrava- Zábřeh, mysliveckým sdružením Václavovice aj. Těmto institucím jsme vděčni za spolupráci a osvětu našim dětem :-)


V naší mateřské škole také máme:

Speciálního pedagoga, školního logopeda - Mgr. Petru Šeligovou

Asistentku pro děti, kterým hrozí školní neúspěch - Sylvii Masnou

Asistenta pedagoga - Evu Salvovou

Chůvu pro nejmladší děti - Kateřinu  Lakusilovou

Comments