MŠ Lipová‎ > ‎

REKONSTRUKCE AKTUALITY

 
DO ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU BUDOU DOKONČENY PRÁCE VE VNITŘNÍCH PROSTORECH MŠ LIPOVÁ A  BĚHEM ZÁŘÍ TAKÉ 
VENKU. 
REKONSTRUKCE BYLA NÁROČNÁ, ALE VĚŘÍM, ŽE SI TEĎ BUDETE  OPRAVENOU ŠKOLIČKU UŽÍVAT.
BYLY OPRAVENY A ZREKONSTRUOVÁNY STŘECHY, FASÁDA, PODLAHY A ODPADY V PAVILONU B, VNITŘNÍ PROSTORY JAKO NAPŘÍKLAD KRČEK, MŠ JE TAKÉ VYBAVENA REKUPERACÍ VZDUCHU.
DĚKUJI VŠEM ZA VAŠI TRPĚLIVOST A PŘI DOKONČOVÁNÍ REKONSTRUKCE JEŠTĚ PROSÍM O VAŠI OBEZŘETNOST A DBÁNÍ NA
BEZPEČNOST.  M. Michálková, ředitelka MŠ

                                Rekonstrukce v MŠ !

 

 

Vážení rodiče,

Od června proběhne v naší MŠ 2.etapa rekonstrukce budovy.

Od 1.6.2017 proto dojde k přerušení provozu celého pavilonu B.

Čeká nás kopání podlah, výměna kanlizace, rekonstrukce střechy, zateplení pavilonu a montáž rekuperace vzduchu.

Opět se na Vás obracím s prosbou o spolupráci. Kdo má možnost ponechat si děti v červnu doma (pomůže týden i den J), velmi nám pomůže. Budeme nuceni červen zvládnout v provizorních podmínkách-  je zajištěn venkovní stan, děti budou provizorně umístěny také v prostorech bývalého bytu.

Akce MŠ budou ukončeny kvůli rekonstrukce již v květnu a v červnu organizujeme

pouze školku v přírodě, která má letos vzhledem k zájmu dva termíny.

Pevně věřím, že i tuto etapu zvládneme a školka bude kompletně v novém kabátě.

Ještě jednou Vás prosím o spolupráci a také o trpělivost.

Stavy na červen budeme zjišťovat individuálně na třídách.  Předem děkuji M. Michálková
Ke konci října byly ukončeny práce na MŠ Lipová a pavilon A + krček jsou po rekonstrukci hotovy. Další práce nás čekají v červnu, kdy by měla pokračovat rekonstrukce na pavilonu B. Podrobnější informace budou zveřejněny v druhém pololetí školního roku.
Děkuji všem rodičům za trpělivost a dodržování bezpečnosti :-) M. Michálková


Dvě stavební firmy – dva přístupy

Na jaře letošního roku soutěžilo město stavební zakázky na práce spojené s rekonstrukcí střechy a zateplením fasády na MŠ Lipová, kde vyhrála firma BDSTAV MORAVA  s.r.o. z Bruzovic. Práce na přístavbě a nástavbě druhého pavilonu základní školy vyhrála firma Bystroň Group a.s. z Ostravy.
Práce v MŠ probíhají jak na hospodářském bloku, tak budově A v požadované kvalitě a budou dokončeny v předstihu ještě před koncem letošního září. Spolupráce s touto firmou je dobrá a firma vychází vstříc požadavkům školky. Na pavilonu B se bude pokračovat v příštím roce.

Na zhotovitele stavby v ZŠ jsme již takové štěstí neměli. Firma nemá dle harmonogramu hotovy práce, které mohla provádět v květnu a červnu. Po odkrytí nosných konstrukcí byly zjištěny závady, které mají vliv na statiku budovy a tyto musely být vyřešeny před vlastní nástavbou. Uplatněním víceprací firma požadovala navýšení rozpočtu a prodloužení lhůty dokončení akce.
K tomu se přidaly chyby v projektu, který dělala firma MR Design CZ s.r.o. Stavba má zpoždění a stavební firma neustálým dopisováním hledá důvody, proč nemůže dílo realizovat, místo toho, aby se na stavbě pracovalo. Nedostatečným zakrytím stavby do budovy opakovaně zateklo.

Dovoluji si Vás, vážení rodiče školáků i vážení učitelé, požádat o trpělivost při řešení nastalé situace s realizací stavebních prací. Škola má pro výuku zajištěny náhradní prostory v budovách města a prázdniny nebudou prodlužovány.

Nemůže být v našem městě citlivější téma a problém, než jsou školy a zajištění bezpečnosti dětí. Základní školu navštěvuje 750 dětí a mateřskou školu 170 dětí. Problém dokončení oprav škol se tak dotýká téměř každé rodiny. Věřte, že nám všem, kteří tyto akce připravujeme a jsme za jejich realizace zodpovědní, leží na srdci momentálně nejvíce zajištění bezpečnosti dětí.
Omlouváme se všem za komplikace způsobené stavbami, ale bez částečného omezení provozu nelze tak rozsáhlé akce realizovat. Děkuji Vám všem za pochopení vzniklé situace. 

Ing. Jan Blažek, starosta
Comments