MŠ Lipová‎ > ‎

Aktuality a jídelníček

ZÁJEMCI O LYŽOVÁNÍ SE SLUNÍČKEM SE MUSÍ DO SYSTÉMU PŘIHLÁSIT DO 30.11.2017. PLATBA MUSÍ PROBĚHNOU TAKÉ DO TOHOTO TERMÍNU. POZDĚJŠÍ PLATBA JE MOŽNÁ S ADMINISTRATIVNÍM POPLATKEM . BLIŽŠÍ IFO V MŠ

UPOZORŇUJEME RODIČE NA PŘERUŠENÍ PROVOZU MŠ V DOBĚ VÁNOČNÍCH PRÁZDNIN A TO OD SOBOTY 23.12. 2017 DO ÚTERKA 2.1.2018


V Úterý 24.10 nebude kroužek flétny a v pátek 27.10. z důvodu prázdnin odpadá kroužek bojových sportů.

Dne 26.10 - 27.10 jsou Podzimní prázdniny. Provoz v MŠ bude omezen na třídu Vrabčáků pavilon A a třídu Broučků pavilon B.

Vážení rodiče, putovní výstavu našich dětí z MŠ "NÁŠ VENKOV", si můžete prohlédnout od začátku Listopadu na městském úřadě (vedle podatelny), a poté v ZŠ a v knihovně. Děti vytvořily budovy ze Šenova. 

SCHŮZKA PRO VŠECHNY RODIČE MŠ LIPOVÁ PROBĚHNE V PONDĚLÍ 4.9.2017 V 16:00 V RESTAURACI HORAKŮVKA. BUDOU DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM O ÚČAST VŠECH, POKUD TO BUDE MOŽNÉ, TAK BEZ DĚTÍ  (ABYCHOM SE SLYŠELI :-)
Budeme se na Vás těšit.


Milí rodiče, fotky vašich dětí najdete na internetových stránkách:

Fotky ze společných akcí celé školky: http://skolkalipova.rajce.idnes.cz/

Fotky tříd Broučci a Veverky: http://broucci-ms-lipova.rajce.idnes.cz/

Fotky třídy Koťátka: http://kotatka-ms-lipova.rajce.idnes.cz/

Fotky třídy Vrabčáci: http://vrabcaci-ms-lipova.rajce.idnes.cz/

Fotky třídy Myšky: http://mysky-ms-lipova.rajce.idnes.cz/

ROZMÍSTĚNÍ DĚTÍ DO TŘÍD NALEZNETE NA WEBU V SEKCI SEZNAMY DĚTÍ 2017/18


BLIŽŠÍ INFORMACE K REKONSTRUKCI MŠ LIPOVÁ NALEZNETE V ZÁLOŽCE REKONSTRUKCE AKTUALITY


PŘI ODHLAŠOVÁNÍ DĚTÍ PROSÍM POUŽÍVEJTE
MAIL NEBO MOBILNÍ TELEFON VEDOUCÍ školní jídelny. DĚKUJEMEODHLÁŠKY DĚTÍ MŮŽETE I V TOMTO ROCE ZASÍLAT :
1. MAILEM -
mssenov@seznam.cz
2. NA TEL. ČÍSLECH: 552321846
- PEVNÁ LINKA
3. Máme také mobilní telefon s číslem 702914888. Toto číslo prosím volejte v případě, že se nedovoláte na pevnou linku.


Aktuální jídelníček dole na této stránce.
 
 
 OPĚT SOUTĚŽÍME S PANEM POPELOU, INFO V MŠ

Odškodňování úrazů dětí v MŠ - staženo z MŠMT
      Odpovědnost za škodu v případě dětí mateřských škol se nadále řídí ustanoveními občanského zákoníku o odpovědnosti za škodu, zejména ustanovením § 422 občanského zákoníku:

                                                                       § 422

 (1) Nezletilý nebo ten, kdo je stižen duševní poruchou, odpovídá za škodu jím způsobenou, je-li schopen ovládnout své jednání a posoudit jeho následky; společně a nerozdílně s ním odpovídá, kdo je povinen vykonávat nad ním dohled. Není-li ten, kdo způsobí škodu, pro nezletilost nebo pro duševní poruchu schopen ovládnout své jednání nebo posoudit jeho následky, odpovídá za škodu ten, kdo je povinen vykonávat nad ním dohled.

            (2) Kdo je povinen vykonávat dohled, zprostí se odpovědnosti, jestliže prokáže, že náležitý dohled nezanedbal.

            (3) Vykonává-li dohled organizace, její pracovníci dohledem pověření sami za škodu takto vzniklou podle tohoto zákona neodpovídají; jejich odpovědnost podle pracovněprávních předpisů není tím dotčena.

 Dojde-li např. k úrazu dítěte v mateřské škole, jedná se o objektivní odpovědnost s možností liberace(zproštění se odpovědnosti) - právnická osoba vykonávající činnost mateřské školy se zprostí odpovědnosti, jestliže prokáže, že náležitý dohled nezanedbala. Celkem jsou možné 4 varianty:

1. nezletilý odpovídá za škodu výlučně sám, jestliže v okamžiku vzniku škody je nezletilý schopen ovládnout své jednání (volní složka) a posoudit jeho následky (rozumová složka) a osoba povinná vykonávat dohled prokáže, že náležitý dohled nezanedbala (právnická osoba vykonávající činnost školy se vyviní z odpovědnosti);

2. nezletilý odpovídá za škodu (jsou dány kumulativně a plně složky rozumová a volní - viz výše) a společně a nerozdílně s ním ten, kdo je povinen vykonávat nad nezletilým dohled (v případě, že se právnické osobě vykonávající činnost školy nepodaří prokázat, že náležitý dohled nebyl zanedbán);

3. výlučně odpovídá osoba povinná vykonávat dohled (nezletilý není schopen ovládnout své jednání a/nebo posoudit jeho následky a právnické osobě vykonávající činnost školy se nepodaří vyvinit se z odpovědnosti);

4. za škodu není nikdo odpovědný (nezletilý není schopen ovládnout své jednání a/nebo posoudit jeho následky a právnická osoba vykonávající činnost školy se odpovědnosti zprostí tím, že prokáže, že náležitý dohled nebyl zanedbán).

       Pro případ odpovědnosti za škodu vzniklou na věcech, životě a zdraví dětí, žáků a studentů se právnické osoby mohou, ale nemusí pojistit 
 

 ĉ
Školka Šenov,
21. 11. 2017 4:28
Comments