MŠ Lipová‎ > ‎

Aktivity pro děti

                                     Neplacené aktivity:

Po  obědě, v době odpočinku, nabízíme pro méně spavé děti
 aktivity. Pedagogové si ze tříd vyberou  děti, které mají zájem aktivitu navštívit. Na dveřích MŠ je vždy vyvěšena informace, jaká aktivita v daný den proběhla. 

Nabízíme tyto aktivity:

Botanický kroužek (p. uč. Jirásková)
Ekologický kroužek ( p. uč. Lipová)
Dramatický kroužek (p. uč. Liška)
Zdravé cvičení (p.uč. Heczková)
Zdravovědný kroužek (p.uč. Lipinová)
Kroužek logopedické prevence (p.uč. Šeligová) - pro děti s různými obtížemi v řečovém projevu
Výtvarně pracovní kroužek (p.uč. Lysáková)


Aktivity začnou probíhat od října. Aktivity se střídají jednou za 14 dní. 

                                     

 Placené kroužky:

Do placených kroužků se děti zapisují a to na seznamy, které jsou vyvěšeny ve vestibulech MŠ.

1. Logopedie s Peťkou - každou středu v ranních nebo odpoledních hodinách (seznamy na přihlášení děti ve vestibulu MŠ, možno se přihlásit
 
                                       během celého školního roku), bližší info příloha dole na stránce nebo u paní učitelky Petry Šeligové v Broučcích. 

2. Zumba : od října každý pátek ( přihlášky a seznamy na přihlášení ve vestibulu MŠ ). 

3. Vědecké pokusy: vhodné pro starší děti, od října každé pondělí ( přihlášky  a seznamy na přihlášení ve vestibulu MŠ )

4. Hra na flétnu pro nejmenší: každé úterý ,  (přihlášky  a seznamy na přihlášení ve vestibulu MŠ ). 

5. Bojové sporty a sebeobrana: každý čtvrtek,  (přihlášky  a seznamy na přihlášení ve vestibulu MŠ )
ĉ
Školka Šenov,
19. 9. 2017 8:45
Comments