MŠ Lipová‎ > ‎

Aktivity pro děti





NEPLACENÉ AKTIVITY:

Po  obědě, v době odpočinku, nabízíme pro méně spavé děti
 aktivity. Pedagogové si ze tříd vyberou děti, které mají zájem aktivitu navštívit. Na dveřích MŠ je vždy vyvěšena informace, jaká aktivita v daný den proběhla. 


Nabízíme tyto aktivity:

Kroužek SWEET BOX - Práce s interaktivní tabulí  ( p. uč. Jirásková Markéta )
EKOLOGICKÝ KROUŽEK ( p. uč. Lipová Iveta )
DRAMATICKÝ KROUŽEK ( p. uč. Liška Ladislav )
ZDRAVÉ CVIČENÍ ( p.uč. Heczková Daniela )
ZDRAVOVĚDA ( p.uč. Lipinová Andrea )
BOTANICKÝ KROUŽEK ( p.uč. Lysáková Jana )
JÓGA PRO DĚTI  ( p.uč. Palarczyková Melanie )
POHYBOVÉ HRY ( p. uč. Mintělová Iveta )


Aktivity začnou probíhat od 9.října. Aktivity se střídají jednou za 14 dní. 

                                     
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PLACENÉ KROUŽKY:

Do placených kroužků se děti zapisují a to na seznamy, které jsou vyvěšeny ve vestibulech MŠ. Kroužky probíhají ve spolupráci se Střediskem volného času Ostrava a probíhat budou od 9.října 2018



LOGOPEDIE S PEŤKOU: bude každou středu v odpoledních hodinách od 13,00 hodiny 
(seznamy na přihlášení děti ve vestibulu MŠ, do kroužku se můžete přihlásit během celého školního roku)

ZUMBA: od října každé úterý, budou dvě skupiny, od 8,00 hod. ráno 

VĚDECKÉ POKUSY: vhodné pro starší děti, od října každé pondělí od 13,00 hod.

HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU: každé pondělí od 14,45 hodin  

SPORTMANIAK: každou středu od 15,30 hodin



ĉ
Školka Šenov,
19. 9. 2017 8:45
Comments