MŠ Lapačka‎ > ‎

Aktuality


 


Dýňové odpoledne

30.10.2018

ve třídě Žabek

 - pro třídu Žabek

od 14.30 - 15.45 hod.

SEZNAMY UMÍSTĚNÍ  DĚTÍ DO TŘÍD

Berušky
BERNATÍKOVÁ AMÁLIE
HRDLICA NIKOLAS 
HYNAR TOBIAS
JAKUBOWSKI RADEK
MACEK ALEXANDR
MARJOVÁ SABINA
MUCHA ANTONÍN
RAČKO ŠIMON
ŠEVČÍKOVÁ JULIE
TOMIS SEBASTIÁN
VEJROVÁ TEODORA
MÁCHA DAVID

Žabky


BRDA ALEX
ČAPKA JAN
ČERNÁKOVÁ KLAUDIE
FEJGLOVÁ VERONIKA
GRACÍKOVÁ LARA ELEN
HAVRÁNEK VÁCLAV
HOMOLOVÁ TEREZIE
HYNAR FILIP
JANKŮ ADAM
KMEŤOVÁ ANATEA
KOSŇOVSKÁ ADÉLA
KOTÁSKOVÁ KAROLÍNA
MOHYLOVÁ KAROLÍNA
PROCHÁZKA DAVID
SKÁLA DANIEL
SLÁDEK ŠIMON
STŘÍŽOVÁ V PATRICIE


WRÓBLOVÁ EMA
ZÁMEČNÍK ALEX
ZBOŘILOVÁ ELENA
ZOUHAR DOMINIK


Motýlci
BABIRÁTOVÁ ANETA
BLANAŘ DOMINIK
BOBEROVÁ BARBORA
BURKOT MATYÁŠ
ČAPKOVÁ KAROLÍNA
HUČÍNOVÁ EMMA
HURAJ JAKUB
KALAŠOVÁ KATEŘINA
KMEŤ ONDŘEJ
KOĎOUSKOVÁ KLÁRA
KOLARCZYKOVÁ MARKÉTA
KROČEK ŠIMON
KUBALOVÁ ADÉLA
MALÉŘOVÁ TEREZA
PIETRUCHA MIKULÁŠ
POLÁŠEK DANIEL
STAŘIČNÁ SOFIE
STAŘIČNÝ SAMUEL
ŠIMONÍKOVÁ MARKÉTA
ŠTIXOVÁ LUCIE
TICHÝ MATYÁŠ
VAŠEK SEBASTIÁN
VICHNAR MARTIN
VICHNAR TADEÁŠ
WLOSOK ADAMMŠ LAPAČKA MÁ PRO KOMUNIKACI DALŠÍ TELEFONNÍ ČÍSLO:

792 214 501
 1. Vždy v pondělí AJ s Mgr.Naděždou Mackovou, jedná se o placený kroužek nad rámec ŠVP MŠ
 
2. Zájmové aktivity pro děti- neplacené aktivity v rámci MŠ ( zdravotní, keramika, botanický, předškolák)
 Zájmové aktivity se střídají a střídají se i děti, které si pedagog ze tříd vyzvedává podle aktuální situace.
Aktivity začnou probíhat od října.

 
3. Placené kroužky (jedná se o kroužky nad rámec ŠVP MŠ)
        - do placených kroužků se děti zapisují a to na seznamy, které budou připraveny na modrém stolečku.

          a) Zumba 
          b) Vědecké pokusy
          c) Flétna
          d) bojové sporty a sebeobrana
4. Odškodňování úrazů dětí v MŠ - staženo z MŠMT
      Odpovědnost za škodu v případě dětí mateřských škol se nadále řídí ustanoveními občanského zákoníku o odpovědnosti za škodu, zejména ustanovením § 422 občanského zákoníku:

                                                                       § 422

 (1) Nezletilý nebo ten, kdo je stižen duševní poruchou, odpovídá za škodu jím způsobenou, je-li schopen ovládnout své jednání a posoudit jeho následky; společně a nerozdílně s ním odpovídá, kdo je povinen vykonávat nad ním dohled. Není-li ten, kdo způsobí škodu, pro nezletilost nebo pro duševní poruchu schopen ovládnout své jednání nebo posoudit jeho následky, odpovídá za škodu ten, kdo je povinen vykonávat nad ním dohled.

            (2) Kdo je povinen vykonávat dohled, zprostí se odpovědnosti, jestliže prokáže, že náležitý dohled nezanedbal.

            (3) Vykonává-li dohled organizace, její pracovníci dohledem pověření sami za škodu takto vzniklou podle tohoto zákona neodpovídají; jejich odpovědnost podle pracovněprávních předpisů není tím dotčena.

 Dojde-li např. k úrazu dítěte v mateřské škole, jedná se o objektivní odpovědnost s možností liberace(zproštění se odpovědnosti) - právnická osoba vykonávající činnost mateřské školy se zprostí odpovědnosti, jestliže prokáže, že náležitý dohled nezanedbala. Celkem jsou možné 4 varianty:

1. nezletilý odpovídá za škodu výlučně sám, jestliže v okamžiku vzniku škody je nezletilý schopen ovládnout své jednání (volní složka) a posoudit jeho následky (rozumová složka) a osoba povinná vykonávat dohled prokáže, že náležitý dohled nezanedbala (právnická osoba vykonávající činnost školy se vyviní z odpovědnosti);

2. nezletilý odpovídá za škodu (jsou dány kumulativně a plně složky rozumová a volní - viz výše) a společně a nerozdílně s ním ten, kdo je povinen vykonávat nad nezletilým dohled (v případě, že se právnické osobě vykonávající činnost školy nepodaří prokázat, že náležitý dohled nebyl zanedbán);

3. výlučně odpovídá osoba povinná vykonávat dohled (nezletilý není schopen ovládnout své jednání a/nebo posoudit jeho následky a právnické osobě vykonávající činnost školy se nepodaří vyvinit se z odpovědnosti);

4. za škodu není nikdo odpovědný (nezletilý není schopen ovládnout své jednání a/nebo posoudit jeho následky a právnická osoba vykonávající činnost školy se odpovědnosti zprostí tím, že prokáže, že náležitý dohled nebyl zanedbán).

       Pro případ odpovědnosti za škodu vzniklou na věcech, životě a zdraví dětí, žáků a studentů se právnické osoby mohou, ale nemusí pojistit Ċ
Školka Šenov,
16. 1. 2018 4:29
Comments