MŠ Lapačka‎ > ‎

Aktuality

informace k 2. zápisu  28.8.2018 najdete v sekci 2.zápis


ROZMÍSTĚNÍ DĚTÍ DO TŘÍD NA ŠKOLNÍ ROK 2018/19 BUDE VYVĚŠEN AŽ PO 2. ZÁPISU PRO NOVOU MALOMETÁŽNÍ TŘÍDU A TO DO 31.8.2018
ROZPIS BUDE VYVĚŠEN NA WEBU A NA OBOU BUDOVÁCH MŠ

MŠ LAPAČKA MÁ PRO KOMUNIKACI DALŠÍ TELEFONNÍ ČÍSLO:

792 214 501


INFORMATIVNÍ SCHŮZKA pro rodiče ke školce v přírodě

pro MŠ Lapačka  a MŠ Lipovou pavilon B se uskuteční 14.6.2018 v 16:00 na budově MŠ Lipová (ve třídě Vrabčáci)    

    
  


SRDEČNĚ VÁS ZVEME K ZÁPISU DNE 10.5.2018 OD 8:00-16:00 HODIN NA BUDOVU MŠ LIPOVÁ PRO OBĚ MŠ.
   V TENTO DEN SI TAKÉ MŮŽETE PROHLÉDNOUT OBĚ NAŠE MATEŘSKÉ ŠKOLY :-)
    BLIŽŠÍ INFORMACE VIZ. NÍŽE.
                                                                                
                                                                                                       TĚŠÍME SE NA VÁS9.3. jedeme na besedu k Šenovským hasičům


14.5. jedeme na výlet do ZOO


16.5. jdeme na návštěvu k Šenovskému starostovi


17.5. máme besedu  na MŠ Lipová s ukázkou dravců


21.5. ukázková hodina AJ pro ml.d. v 15 hod.


28.5. ukázková hodina AJ pro st.d. v 15 hod.


10.5.2018 od 8,00 do 16,00 hod. proběhne v budově MŠ Lipová ZÁPIS DĚTÍ do mateřské školky. Zápis proběhne na jedné budově pro obě MŠ. U zápisu není nutná přítomnost dětí. Pokyny k zápisu jsou vyvěšeny na budovách obou mateřských školek nebo pod ikonkou INFORMACE K ZÁPISU PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/19 na úvodní stránce školky.

12.6. JE ,,DEN RODINY,, PRO OBĚ MŠ NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ MŠ LIPOVÁ od 15:00 HOD.
(Zajištěno občerstvení, výroba šperků, zábava pro děti se SVČ Ostrava, koníci, malování na obličej ...)25.-29.6.2018 pojedou přihlášené děti z pavilonu B a děti z MŠ Lapačka do ŠKOLKY V PŘÍRODĚ na Javorový.

Cena obou školek v přírodě je 1800Kč včetně zálohy, je potřeba jí uhradit do 15.5.2018na číslo účtu:1687311319/0800, poznámka: ŠVP a jméno dítěte.

Byla ukončena 1. etapa rekonstrukce MŠ. 
2. etapa bude probíhat od května 2018. Bližší informace probereme opět na třídních schůzkách.
Děkuji všem rodičům za vstřícnost. M. Michálková

 
 1. Vždy v pondělí AJ s Mgr.Naděždou Mackovou, jedná se o placený kroužek nad rámec ŠVP MŠ
 
2. Zájmové aktivity pro děti- neplacené aktivity v rámci MŠ ( zdravotní, keramika, botanický, předškolák)
 Zájmové aktivity se střídají a střídají se i děti, které si pedagog ze tříd vyzvedává podle aktuální situace.
Aktivity začnou probíhat od října.

 
3. Placené kroužky (jedná se o kroužky nad rámec ŠVP MŠ)
        - do placených kroužků se děti zapisují a to na seznamy, které budou připraveny na modrém stolečku.

          a) Zumba 
          b) Vědecké pokusy
          c) Flétna
          d) bojové sporty a sebeobrana
4. Odškodňování úrazů dětí v MŠ - staženo z MŠMT
      Odpovědnost za škodu v případě dětí mateřských škol se nadále řídí ustanoveními občanského zákoníku o odpovědnosti za škodu, zejména ustanovením § 422 občanského zákoníku:

                                                                       § 422

 (1) Nezletilý nebo ten, kdo je stižen duševní poruchou, odpovídá za škodu jím způsobenou, je-li schopen ovládnout své jednání a posoudit jeho následky; společně a nerozdílně s ním odpovídá, kdo je povinen vykonávat nad ním dohled. Není-li ten, kdo způsobí škodu, pro nezletilost nebo pro duševní poruchu schopen ovládnout své jednání nebo posoudit jeho následky, odpovídá za škodu ten, kdo je povinen vykonávat nad ním dohled.

            (2) Kdo je povinen vykonávat dohled, zprostí se odpovědnosti, jestliže prokáže, že náležitý dohled nezanedbal.

            (3) Vykonává-li dohled organizace, její pracovníci dohledem pověření sami za škodu takto vzniklou podle tohoto zákona neodpovídají; jejich odpovědnost podle pracovněprávních předpisů není tím dotčena.

 Dojde-li např. k úrazu dítěte v mateřské škole, jedná se o objektivní odpovědnost s možností liberace(zproštění se odpovědnosti) - právnická osoba vykonávající činnost mateřské školy se zprostí odpovědnosti, jestliže prokáže, že náležitý dohled nezanedbala. Celkem jsou možné 4 varianty:

1. nezletilý odpovídá za škodu výlučně sám, jestliže v okamžiku vzniku škody je nezletilý schopen ovládnout své jednání (volní složka) a posoudit jeho následky (rozumová složka) a osoba povinná vykonávat dohled prokáže, že náležitý dohled nezanedbala (právnická osoba vykonávající činnost školy se vyviní z odpovědnosti);

2. nezletilý odpovídá za škodu (jsou dány kumulativně a plně složky rozumová a volní - viz výše) a společně a nerozdílně s ním ten, kdo je povinen vykonávat nad nezletilým dohled (v případě, že se právnické osobě vykonávající činnost školy nepodaří prokázat, že náležitý dohled nebyl zanedbán);

3. výlučně odpovídá osoba povinná vykonávat dohled (nezletilý není schopen ovládnout své jednání a/nebo posoudit jeho následky a právnické osobě vykonávající činnost školy se nepodaří vyvinit se z odpovědnosti);

4. za škodu není nikdo odpovědný (nezletilý není schopen ovládnout své jednání a/nebo posoudit jeho následky a právnická osoba vykonávající činnost školy se odpovědnosti zprostí tím, že prokáže, že náležitý dohled nebyl zanedbán).

       Pro případ odpovědnosti za škodu vzniklou na věcech, životě a zdraví dětí, žáků a studentů se právnické osoby mohou, ale nemusí pojistit Ċ
Školka Šenov,
16. 1. 2018 4:29
Comments