MŠ Lapačka‎ > ‎

2.zápis pro šk.rok 2018-19

SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ DO MŠ ŠENOV II. ZÁPIS

 

 

                     

1/2018/2

3//2018/2

4/2018/2

 

5/2018/2

6/2018/2

7/2018/2

8/2018/2

 

 

 

 

 


 

UMÍSTĚNÍ DĚTÍ DOTŘÍD NAJDETE NA WEBU

A NA DVEŘÍCH MŠ
     Mateřská škola Šenov, příspěvková organizace, Lipová 861, 739 34 Šenov            

     

 

 2. ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠENOV

                   PRO ROK 2018/2019  

 

 Srdečně Vás zveme k  zápisu do MŠ Šenov-zápis do nové malometrážní třídy na MŠ Lapačka , který proběhne  v úterý 28.8.2018 od 9:00-15:00 hodin v budově MŠ Lipová 861, Šenov

   

                                       

2. zápis je vyhlášen z důvodů rozšíření kapacity MŠ o 14 dětí.

O umístění dětí na jednotlivéMŠ rozoduje ředitel školy

K zápisu přistupují rodiče jednotlivě během celého dne, nezáleží na pořadí zapsaných dětí. Celkový zápis  je zpracován až po ukončení zápisu všech dětí.

U zápisu není nutná přítomnost dítěte.

 

 

Zákonní zástupci předloží u zápisu svůj doklad totožnosti a rodný list dítěte, rozhodnutí soudu s nabytím právní moci (razítko soudu) v případě rozvodu, pěstounské péče apd.

Další dokumenty je možné stáhnout z webu MŠ, nebo je vyplnit při samotném zápisu (Žádost o přijetí do MŠ, potvrzení lékaře, dohoda o organizaci docházky a evidenční list dítěte)

Ředitelka MŠ stanoví dle zákona č.561/2004 Sb. kritéria pro přijímání dětí, kterými se při zápisu řídí (viz. níže příloha).

 

Každé dítě dostane přiděleno registrační číslo.

Seznam přijatých dětí bude vyvěšen pod registračním číslem na budovách MŠ nejpozději do 15 dnů od termínu zápisu. Zákonným zástupcům přijatých dětí  nebudou dle zákona č. 561/2004 Sb. zasílána písemná rozhodnutí o přijetí.

 

Zákonným zástupcům nepřijatých dětí bude zasláno rozhodnutí o nepřijetí  poštou nejpozději 15dnů od data zápisu.

 

                                                                      Michaela Michálková

                                                                               Ředitelka MŠ Šenov
 

                                                                                         Mateřská škola Šenov, příspěvková organizace, Lipová 861, 739 34 Šenov  


                                           KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ  K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE pro školní rok 2018/2019

 

Pro rok 2018/2019 lze přijmout k předškolnímu vzdělávání 14 dětí.

Ředitelka mateřské školy stanoví v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou MŠMT č. 14/2005 Sb. následující kritéria, podle kterých bude mateřská škola postupovat při stanovení pořadí přihlášených dětí a následně při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole.

V souladu s ustanovením § 34 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, se PŘEDNOSTNĚ PŘIJÍMAJÍ DĚTI:

které před začátkem školního roku 2018/2019

dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu v Šenově (příslušný školský obvod),

v případě cizinců místo pobytu v příslušném školském obvodu (§ 179 odst. 3 školského zákona) nebo jsou umístěné v tomto obvodu v dětském domově, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.

 

V případě vyššího počtu žádostí o přijetí dětí splňujících toto kritérium se uplatní následující další kritéria, a to v uvedeném pořadí. To znamená, že kritérium s vyšším pořadovým číslem se uplatní až po kritériu s nižším pořadovým číslem.

 

1. Starší děti mají přednost před mladšími.

2. Přednost mají děti, jejichž sourozenec je již vzděláván v MŠ Šenov.

 

 

 

V případě volných míst po vyřízení žádostí o přijetí dětí splňujících výše uvedená kritéria se uplatní následující další kritéria, a to v uvedeném pořadí. To znamená, že kritérium s vyšším pořadovým číslem se uplatní až po kritériu s nižším pořadovým číslem.

 

 

 

 

 

 

 

1. Děti mladší čtyř let s trvalým pobytem ve školském obvodu MŠ Šenov. Při počtu žádostí převyšujícím počet zbývajících volných míst mají přednost starší děti před mladšími.

2. U dětí s trvalým pobytem mimo školský obvod MŠ Šenov je rozhodujícím kritériem věk dítěte, když starší děti mají přednost před mladšími.

 

 

 

 

Seznam přijatých dětí bude pod přiděleným registračním číslem vyvěšen na budově MŠ do 15 dnů od data zápisu.Toto zveřejnění seznamu přijatých dětí v souladu s ustanovením § 183 odst. 2 školského zákona nahrazuje oznámení rozhodnutí o přijetí. Proto se rozhodnutí o přijetí nebude doručovat v písemné podobě.

Rozhodnutí ředitelky o nepřijetí dítěte bude doručeno zákonným zástupcům písemně.

 

 

                                                      

 

 

                                                 Michaela Michálková, ředitelka MŠ Šenov

 Comments